Светла Петрова Светла Петрова Зп свободна професия

Стаж по специалността - приравнени длъжностиЗдравейте,
Мога ли да преравнявам стаж по специалност придобит в друга финансова институция.
Четох, че има приети на браншово ниво, за някои отрасли такива таблици за приравняване на длъжности. На мен ми трябва, за да призная на служителя придобития стаж при друг работодател по специалността и да го отразя в процента на прослужено време към професия счетоводител.Отговори

 • Здравейте,

  Всеки работодател е задължен по закон да изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит само за времето, през което служител е работил в неговото предприятие (независимо от длъжността) и за трудовия стаж на същата или сходна длъжност в други предприятия.

  Тънкият момент се появява при дефинирането на условията за определяне на това кои длъжности са сходни. Обикновено се определят с вътрешните правила за работната заплата в предприятието или с колективен трудов договор.


  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • Здравейте,

  Всеки работодател е задължен по закон да изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит само за времето, през което служител е работил в неговото предприятие (независимо от длъжността) и за трудовия стаж на същата или сходна длъжност в други предприятия.

  Тънкият момент се появява при дефинирането на условията за определяне на това кои длъжности са сходни. Обикновено се определят с вътрешните правила за работната заплата в предприятието или с колективен трудов договор.


  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->