teodora cenova teodora cenova kasier

Изплащане на обещетение за неизползван отпуск при напусканеЗдравете,
Започнах работа в една фирма на 11.05.2013 година. Наложи ми се да напусна, подадох молба с един месец предизвестие и от 01.08.2014г. съм освободена. За тази 1 година, 2 месеца и 20 дни не съм ползвала нито ден отпуска. Счетоводителката на фирмата твърди, че след като не съм ползвала отпуска от 2013г. до март 2014г. я губя и нямам право на парично обещетение за нея. В инспекцията по труда ми казаха, че нямя тякова нещо. Кой е прав в тази ситуация?Отговори

 • Здравейте,

  Работника или служителя може да отложи част от полагащия му се платен годишен отпуск, не повече от 10 работни дни за една календарна година, за ползване през следващите години до изтичане на давностния срок за ползването му. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск става по писмено искане от работника до работодателя. Писменото искане следва да бъде подадено до работодателя преди изтичането на календарната година, за която се полага платения отпуск. Давностния срок за ползване на платения годишен отпуск е две години и започва да тече от края на годината, за която се полага. Във вашия случай давностния срок за отпуска ви за 2013 г. е започнал да тече от 01.01.2014 г. и изтича на 31.12.2015 г.

  В описания от вас случай съм на мнение, че имате право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за 2013 година.
 • Здравейте отново,
  Всичко това, което сте ми написали е много хубаво, но аз не сам подавала писмено искане за отлагане на отпуската и може би затова счетоводителката тварди, че сам я загубила.
  Всъщност никой не ми е казал, че трябва да подавам писмено искане.
  Въппеки това смятяте ли,че имам право на обещетение?

  Благодаря за отговора
 • Да, все още съм на мнение, че имате право на обезщетение.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->