Parashkeva Stoykova Parashkeva Stoykova Зам. ръковидител

Прекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТЗдравейте,
На 06.08.2014 ми бе направено предложение по чл. 331 от КТ и заповед по същия член с обещетение 4 брутни работни заплати и изплащане на 9 дни неизползван отпуск, което подписах.
За изплащането на обещетението от работодателя, кой месец се има в предвид под "последно получено БТВ"?
Дължи ли ми работодателя и още едно обещетение за неспазване на предизвестие?Отговори

  • Не се дължи обезщетение за неспазено предизвестие,нито пък след това за незапочване на работа по ТД до 1 месец или разликата във възнагражденията.За база за обезщетението.последното брутно ТВ за месеца,в който сте отработили поне 10 работни дни.
  • Здравейте г-жо Стойкова,

    Съгласен съм с мнението на колегата, но ще направя уточнение по въпроса с последно получено брутно трудово възнаграждение. Според становища на Министерството на труда и социалната политика за метод за определяне на базовия месец се използва разпоредбата на чл. 228 от КТ. Тя гласи, че брутното трудово възнаграждение, за целите на Вашия въпрос, е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

    Поздрави,
    Александъ Бояджиев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->