Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Осчетоводяване на услуга по чл.21, ал.1Здравейте!
При осчетоводяване на фактура за услуга по чл.21, ал.1 (без ДДС), основата, която трябва да се попълни в колона 22 на дневника на продажбите, не трябва ли да се отрази и в колона 9?
Когато се осчетоводява ВОД на стока по чл.7 колоните са 9 и 20 за основата.Отговори

 • Здравейте,

  Ако Вие сте доставчик на услуга и получателят е данъчно незадължено лице(чл. 21 ал.1 от ЗДДС), то ще трябва да начислите ДДС -20%. Тук се прилагат общите правила при облагама доставка - попълват се колони 10 и 11 от дневника за продажби. Ако Вие сте данъчно незадължено лице, което доставя услуга на данъчно задължено лице (чл. 21 ал. 2 от ЗДДС), то не следва да начислявате ДДС, а данъчната основа се посочва в колона 20 от дневника за продажби.

  При извършване на вътреобщностна доставка трябва да попълните колона 20 от дневника за продажби с размера на данъчната основа.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Ние извършваме услугата, регистрирани сме по ДСС. Клиента ни също е регистриран по ДДС в страна от ЕС.
  Въпросът ми беше не трябва ли освен в колона 22 в дневника на продажбите, основата да влезе и в колона 9?
  • 08 Aug 2014 11:30
  • (Потребител)
  • 0
  НЕ ,само в кол. 22.
 • Сега видях, че съм объркала алинеята- чл.21, ал.2.
 • Здравейте,

  В така покочения случай Вие не следва да начислявате ДДС. В дневника за продажби ще включите само данъчната основа на фактурата в колона 22.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • Аз искам да попитам : имам ф-ра от гръцка фирма за извършена услуга на нашата българска фирма на територията на Б-ия. Ако издам протокол по чл. 117 в кои колони трябва да отразя основата и ДДС-то в съответните дневници. Благодаря предварително
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->