Грета Митова-Кирова Грета Митова-Кирова Счетоводител

Продажба под себестойностЗдравейте,
Стока(гориво), закупена преди месец, е продадена под стойността на закупуване. Горивото е префактурирано на друга фирма, под стойността на която е закупено и е използвано за да ни се извърши услуга с него. Има ли протокол с които можем да си доначислим и да си внесем ДДС на Държавата?Отговори

 • Най-добре е да се направи дебитно известие за разликата в цената,а за извършената услуга вие издайте фактура.След това направете протокол за прихващане на вземания със задължения по реда на ЗЗД и доплатете така разликата в цената.
 • Здравейте,

  Няма общо правило, което да регулира за данъчни цели продажбите на стоки и услуги, извършени под тяхната цена на придобиване или под себестойността им. Съществува ал. 1 на чл. 27 от ЗДДС, в която фигурират няколко хипотези, при чието наличие данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност. От въпроса обаче не личи продажбата на горивото да попада в някоя от упоменатите хипотези.
  Не трябва допълнително да се начислява данък за превишението на покупната над продажната им цена. За доставката ще се начисли ДДС върху данъчна основа, определена по общия ред на закона (чл. 26 от ЗДДС). Или данък ще се дължи съобразно с размера на уговорената продажна цена.
  може да има изключение в два случая. Първо, съгласно чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, ако продавачът и купувачът на горивото са свързани лица, данък трябва да се начисли върху пазарната им цена, определена по изисквания от закона ред. Второто изключение ще е налице, ако продажната цена е толкова ниска, че всъщност доставката да се окаже безвъзмездна.

  Поздрави!

  Денислава Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->