Надя Костадинова Надя Костадинова Зп Потребител

Изчисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от физическо лице регистрирано по ДДСФизическо лице, регистрирано по ЗДДС с дейност отдаване на жилища под наем, продава недвижим имот /лично ползван апартамент/ за 50 000 лв. МДТ + вписвания са на стойност 2 050 лв. Как трябва да бъде оформена фактурата и върху коя сума ще бъде начислен ДДС?Отговори

 • Здравейте,
  Данъчната основа, върху която трябва да бъде начислен ДДС, е 50 000 лв. Върху МДТ и таксите за вписване не се начислява ДДС, само върху нотариалната такса се начислява ДДС, но тя е отделно и за нея фактурата се издава от нотариуса.
  В случай, че са налице предпоставките по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС (т.е. обект на продажбата е неурегулиран поземелен имот или сграда, която не е нова, или се касае за прилежащ терен към нова сграда), продавачът може да избере доставката да бъде освободена и да не се начислява ДДС.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте! Става въпрос за апартамент в нова сграда придобит през 2010 г. В този случай върху коя сума се дължи ДДС? Благодаря.
 • Здравейте,
  Както посочих по-горе, данъчната основа (т.е. сумата, върху която ще се дължи ДДС), ще е продажната цена от 50 000 лв., а ДДС ще е в размер на 10000 лв.
  Посочвате, че сградата е "нова", но апартаментът е закупен през 2010 г. Съгласно дефиницията в § 1, т. 5 от ЗДДС нови са сградите, които са завършени на етап "груб строеж" или които са въведени в експлоатация преди не повече от 60 месеца (т.е. 5 години).
  Поради това ако сградата е въведена в експлоатация преди 05.08.2009 г., продавачът може да избере продажбата да е необлагаема доставка, т.е. да не се начислява ДДС. Това обаче е по желание на продавача. Няма значение кога продавачът е закупил апартамента, а кога е завършена сградата и е въведена в експлоатация.
  Жилищните сгради от III категория (т.е. с височина над 15 м) се въвеждат в експлоатация въз основа на т.нар. "разрешение за ползване", издадено от ДНСК, а жилищните сгради от IV и V категория (т.е с височина до 15 м) се въвеждат в експлоатация от съответната община и за тях се издава т.нар. "удостоверение за въвеждане в експлоатация".
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->