Anna Zhivkova Anna Zhivkova Потребител

Деклариране на дивидентиЗдравейте:)

Имам два казуса:

1. Българско физическо лице е съдружник в чуждестранна компания. Открита е банкова сметка на чуждата компания в българска банка. Изтеглените от физическото лице пари от въпросната сметка, считат ли се за доходи и трябва ли да се декларират? Ако са разпределени и изплатени дивиденти от чуждата компания, физическото лице декларира ли и тях?

2. Физическо лице, гражданин на друга държава, което има български ЛНЧ и участва в българско дружество, е съдружник в компания и в друга трета страна. Ако са разпределени и изплатени дивиденти от чуждата компания, чуждият гражданин декларира ли ги в България?

Благодаря предварително за съдействието!Отговори

 • Здравейте,
  по първи въпрос: Изтеглените парични средства от банковата сметка на компанията, където и да е не се считат за доход, освен ако на лицето не е начислен такъв - възнаграждение по трудов договор, ДУК, дивидент, тантием и др. подобни. Без да има изрично решение/заповед за начисляване на такова възнаграждение тази изтеглена сума от банковата сметка ще се счита за вземане от подотчетно лице, а може и да се отчете като приход на касата, ако лицето ги внесе в каса на дружеството.
  Ако са разпределени и изплатени дивиденти от чуждестранната компания, то българското лице, което е данъчно задължено в България ще трябва да декларира този си доход в ГДД. Когато дивидентите са платени от българско юридическо лице, това задължение не съществува, но когато са от чуждестранно юридическо лице се декларират в ГДД на физическото лице.
  По втори въпрос: Съществено тук е да се определи в коя страна ще се счита за данъчно задължено лице. Както знаете гражданството и ЕГН или ЛНЧ не са единствен показател за това определяне. Трябва да съобразим постоянен адрес, време на пребиваване и много важното "център на жизнените интереси". Ако за едно лице не може да се определи категорично на коя страна е данъчно задължено, то се прави запитване до данъчната администрация и те дават това становище. Ако лицето е данъчно задължено в България и получи дивидент от юридическо лице, местно на друга държава, то ще трябва да го декларира в ГДД, която ще подава в България.

  Оставам на разположение за допълнителни въпроси и коментари.

  Поздрави,

  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->