анула Найденова анула Найденова здравен медиатор

Право на обезщетение при нетрудоспособност преди пенсиониранеЗдравейте,
Жена на постоянен трудов договор, ще навърши 63г. след по-малко от 3 месеца (на 11.10.2014 г.). Явила се е пред ТЕЛК и е получила 64% нетрудоспособност, като няма право да изпълнява длъжността, като чистачка тъй като едно от заболяванията е епи. Има ли право да получи 6 /шест/ месечни брутни заплати от учреждението, към което работи?Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с вашето питане искам да отбележа няколко неща:
  Първо: Съгласно чл.317 от КТ Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му.
  Второ: Ако лицето реши да се пенсионира трябва да отговаря на условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст /за 2014 г. за жените това са навършени 60 г. и 8 месеца и осигурителен стаж 34 г. и 8 месеца/ . Ако лицето няма необходимия осигурителен стаж за да се пенсионира то трябва да има навършени 65 г. и 8 месеца и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.
  Трето: в общия случай обезщетението при пенсиониране е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. А ако служителят е бил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж, обезщетението е 6 брутни заплати. По закон обезщетението се полага независимо от основанието за прекратяване на трудовото правоотношение. Без значение е и чия е била инициативата. Това означава, че работодателят трябва да изплати съответния брой заплати според стажа, независимо дали договорът е приключил по взаимно съгласие, съкращение, уволнение поради намаляване обема на работата и т.н. Дължи се дори при дисциплинарно уволнение. Единственото и неотменимо условие е, всяко от тези прекратявания да е станало, след като служителят е придобил право на пенсия./ чл.222 от КТ/

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->