Божидарка Тошева Божидарка Тошева Потребител

Корекция на дата в декл. обр.1 на едно лице от персонала, без промяна на декл. обр. 6Уважаеми Дами/Господа,


На лице от персонала, което е имало последен работен ден - петък, е подадена декларация обр.1 за последния му работен месец, като в клетка 15 на програмата на НАП е посочена петъчната дата, а не датата след още два дни - неделя. Прекратяването е извършено в понеделник и това е информацията от справката на НАП, издадена при подаване уведомлението за прекратяване. Направен е опит за корекция на образец 1 за това лице, като в тази клетка е записана неделната дата и други корекции не са правени по декларацията, декл.6 е във стария си вид, тъй като осигуровки за събота и неделя не се дължат. Корекцията, както и декларацията са подадени с електронен подпис, но корекцията не е приета.

Как да я подадем, за да бъде коригирана въпросната дата и към стажа на лицето да се прибавят и тези два календарни дни, за които нито то, нито работодателя дължи осигуровки?

Благодаря Ви предварително както за отговора така и за възможността да споделя затрудненията си всеки път, когато възникват по повод прилагане на икономическото законодателство!
Б.ТошеваОтговори

  • Здравейте,

    Подаването на коригираща декларация образец 1, в която се променя само денят на прекратяване на осигуряването, не би трябвало да се отрази на подадените с декларация образец 6 осигурителни вноски.
    За съжаление не бих могъл да кажа каква е причината коригиращия запис на Д1 да бъде отхвърлен. Причините трябва да са посочени в протокола за приета или отхвърлена Д1. в случай, че причината е несъответствие между декларираните осигурителни вноски с Д1 и Д6, това означава, че освен денят на прекратяване сте променили и осигурителния доход на лицето.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->