Katq Koleva Katq Koleva Потребител

Строеж на обект от физическо лицеСобственик на ООД решава да строи автосервиз като физическо лице. Правото на строеж е на физическото лице.

Дали не е по-добре да строи от името на фирмата? Възможно ли е да извърши строежа като физ. лице и да го отдаде под наем след това на ООД-то си?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя.
  В тази връзка строежът може да се изпълнява и от физическото лице, ако същото е вписано в Централния професионален регистър на строителя.
  Ако иска да строи от името на ООД, това дружество също трябва да е регистрирано като строител, а освен това физическото лице трябва да е сключило договор за строителство с ООД-то.
  При всички положения ще е по-евтино строежът да се извърши от ООД, ако е регистрирано по ЗДДС, тъй като в този случай ООД ще може да ползва данъчен кредит за заплатения ДДС за строителните материали.
  Поздрави,
  Йордан Костов
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->