Атанас Атанасов Атанас Атанасов Потребител

Етажна собственостЗдравейте,

Плащаме заплата на касиер и хигиенистка в жилищен блок. И двамата са пенсионери. Трябва ли да плащаме осигуровки?

Благодаря Ви предварително!
с уважение: А. АтанасовОтговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 19, ал. 7 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ по решение на общото събрание на касиера може да се заплаща възнаграждение, а съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗУЕС разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост (вкл. и за възнаграждение за хигиенист) се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.
  Отношенията с хигиенистката и касиера са на базата на граждански договор и не са трудовоправни.
  Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец, а съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО същото се отнася и за лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.
  Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО ако на тези лица е отпусната пенсия, те се осигуряват по свое желание.
  С оглед на това осигуровките следва да се заплащат само, ако касиерът и хигиенистката заявят, че желаят да се осигуряват.
  За повече информация прочетете Писмо Изх. № 91-01-128 от 14.07.2000 г. на НОИ относно промените в социалното осигуряване след месец юли 2000 г., както и Решение № 5 от 29 юни 2000 г. на Конституционния съд:
  http://www.bsconsult.bg/pages/NORM/norm2.php?normativ_id=314
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->