Венелин Узунов Венелин Узунов Потребител

Загубва ли се неизползвания платен отпуск при прекратяване на трудов договор?Какво става с неизползвания платен годишен отпуск, който е натрупан към датата на прекратяване на трудовото правоотношение? Може ли да се загуби този отпуск?Отговори

  • При прекратяване на трудово правоотношение служителят има право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Обезщтението се начислява към деня на прекратяване на трудовото правоотношение и се облага само с данък върху доходите на физическите лица, като не се облага с осигурителни вноски. Дните на неизползвания платен отпуск не се зачитат за трудов и осигурителен стаж. Обезщетението задължително трябва да е в парична форма.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->