Любо Стоянов Любо Стоянов Потребител

Обезщетение при фалит на фирмаФирмата, в която работя изпадна в несъстоятелност. Заплата не ми е изплащана два месеца. Имам ли право на обезщетение от фирмата и в какъв размер трябва да е, както и в какъв срок трябва да го получа? Имам ли право на борса при това положение, имайки в предвид, че в предните три години съм бил вече веднъж на борса за един месец?

Благодаря за компетентния отговор предварително!Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно Търговския закон в едномесечен срок от вписване на решението на съда за обявяване в несъстоятелност синдикът следва да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите.
  Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение е чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
  В производството по несъстоятелност работниците и служителите се явяват кредитори на дружеството за неизплатените възнаграждения и обезщетения и се ползват с привилегия при осребрявяне на имуществото му. Синдикът е длъжен служебно да включи в списъците на вземанията на кредиторите вземанията на работниците и служителите. Работниците и служителите могат да получат от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" към НОИ последните шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 календарни месеца.
  Правото на обезщетение при безработица възниква от момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Във Вашия случай няма пречка да получавате пълния размер на обезщетението, освен ако все още не са изтекли 3 години от предходно упражняване на правото на обезщетение. В този случай имате право да получите минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->