Малинка Костова Малинка Костова Специалист ТРЗ и ЛС

Обезщетение от работодател за първите три дни бониченЗдравейте,

Следва ли да се начисли обезщетение за сметка на работодател за първите три дни от периода на временна неработоспособност, ако лицето няма 6-месечен осигурителен стаж с осигуровка за ОЗМ?

Благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. На основание чл. 40, ал. 5 КСО, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Цитираната разпоредба не променя характера и предназначението на извършеното плащане – то продължава да има характер на парично обезщетение, независимо, че размерът му е брутното трудово възнаграждение. На това основание считаме, че следва да са налице всички условия, на които трябва да отговарят осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност, вкл. и наличието на 6-месечен осигурителен стаж, за да е налице основание осигурителят да изплати на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->