Ренета Пенчева Ренета Пенчева Потребител

Извънреден труд при сумирано изчисляване на работно времеВъв фирмата ни има прието месечно изравняване на сумираното работно време. Работи се на две смени, и в зависимост от това как се паднат смените в месеца понякога се получава разлика от около 5-7 часа в повече на някои работници. За да не ги ощетяваме им начисляваме за тези часове извънреден труд във ведомостта. Часове взети задно за една година не надвишават разрешените брой часове на извънреден труд, съгласно КТ.

Тези часове трябва ли да се описват в книга за извънреден труд и да се отчитат пред ИТ на всеки 6 месеца? Тъй като смените са по график, а в книгата има графа за № на заповед и графа да се определи ден за компенсация на работника, не ми е ясно какво да пиша там. Мога ли да посоча в тези графи, че са по график и от сумирано изчисляване на работното време?Отговори

  • Здравейте,

    Когато при сумиране на времето се получи отработено време повече от нормалната продължителност на работното време сумарно за периода на сумиране, тези отработени в повече часове се отчитат като извънреден труд. Извънредния труд се отчита в специална книга и се отчита пред ИА Главна инспекция по труда веднъж годишно до 31 Януари на годината следваща отчетната година.
    Отработеното в повече през един месец може да се компенсира с по-малко работа в някой от следващите месеци, в рамките на определения за сумиране период, когато периода на сумиране е по-голям от един месец. Вашия случай очевидно не е такъв, поради което не можете да компенсирате отработеното в повече при сумиране на времето за всеки отделен месец.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->