Димитър Георгиев Димитър Георгиев Потребител

Обещетение при пенсиониранеСъгласно постигнато споразумение /26.06.2014 г./ между СБУ и Министерството на образованието считано от 01.09.2014 г. при наличие на условията за придобиване право на пенсия за прослужено време и старост и последните поне 10 години работа при един и същ работодател учителите ще получават вече не 6, а 8 брутни заплати обещетение при пенсиониране.

Моля, посочете нормативния документ, регламентиращ тази промяна.Отговори

  • Здравейте,

    Нормативния документ, регламентиращ промяната е Колективен трудов договор за системата на народната просвета. Промените са залегнали в чл. 28, ал. 3, т. 2 от посочения КТД и влизат в сила считано от 01.09.2014 г.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->