Венелин Узунов Венелин Узунов Потребител

Загуба на Трудова Книжка?Какво се прави, когато се загуби трудова книжка? Кой трябва да издаде нова? Ако в трудовата книжка има вписан трудов стаж от предходни работодатели, как се процедира?Отговори

  • При загубване на трудова книжка, съответната дирекция "Инспекция по труда" издава нова, след подаване на писмена молба-декларация от работника или служителя, в която посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.
    Когато вината е на работника или служителя, дирекция "Инспекция по труда" по местоживеене на лицето вписва в новата трудова книжка данни за трудовия стаж въз основа на предоставените от него удостоверения по образец или други оригинални документи, съдържащи тези данни.
    Ако вината е на работодателя, съответната дирекция "Инспекция по труда" го задължава в срок не по дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец. Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, тогава виновният работодател изисква от тях удостоверения по образец и ги предоставя в "Инспекция по труда" по опис.
    Работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения в 7-дневен срок от поискването им.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->