qna todorova qna todorova Потребител

Болничен и майчински при срочен трудов договорИмат ли право да ме освободят докато съм в болничен и съответно след това по време на майчинството?Отговори

  • Здравейте,

    От въпроса ви не става ясно и на какво основание ще бъде прекратяването на договора по тази причина ще ви дам принципно становище.
    Когато жена, работеща по трудово правоотношение е бременна или се намира в болничен за бременност, раждане и отглеждане на дете, договора и може да бъде прекратен само с предизвестие на едно от основанията - чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12 или без предизвестие на основание: чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 (Дисциплинарно уволнение) от Кодекса на труда, като последното може да стане само с разрешение от ИА Главна инспекция по труда. Освен това в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 от Кодекса на труда, работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда майка на дете до 3 годишна възраст.
    По принцип бременните работнички или служителки, както и тези в напреднал етап на лечение ин-витро, както и майките на деца до 3 годишна възраст се ползват със закрила при уволнение.
    Все пак, при срочния трудов договор предварително са договорени условията и срока за неговото прекратяване. Специфичното при тези трудови правоотношения е, че те се прекратяват с изтичането на уговорения срок. Изтичането на срока може да бъде предварително договорената дата при сключването на договора, завръщането на замествания на работа - при договора по заместване и т.н. При настъпване на договорения край на срочния трудов договор, той се прекратява без оглед на това дали лицето се намира в болнични, майчинство или друг законоустановен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->