Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Инвестиционен имотЗдравейте!

Фирма притежава жилищна сграда, придобита чрез строителство чрез възлагане. Заведена е в с-ка 303 Продукция (намерението е да се продаде). В един момент управителите решават да отдадат под наем един апартамент. Започва боядисване, поставяне на теракот, закупуване на ел.уреди и т.н.Тези разходи ще се правят в два-три последователни месеца.

Апартаментът би трябвало да се прекласифицира като инвестиционен имот според СС 40 и да се заведе в с-ка 224 по балансова ст-ст.

Въпросите ми са : кога и как по-точно да се увеличи балансовата с-ст на актива( разходите са в различни месеци и не всички фактури са за над 700 лв) ?


Отговори

 • Здравейте,

  В първоначалната оценка на инвестиционния имот се отчитат всички трайно прикрепени ДМА, като съоръжения, машини, оборудване и други, като асансьори, климатици, тръбопроводи, шахти, кабели, противопожарни инсталации, обзавеждане и инвентар, мебели, настилки, лампи, печки и т.н.;
  Последващите разходи, които могат да бъдат на измерени и съотнесени към инвестиционния имот, се отразяват като увеличение на балансовата му стойност, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално предвидените (т. 6.1 от СС 40). Такива са разходите, които водят до:
  а) увеличаване на полезния срок на годност на инвестиционния имот;
  б) увеличаване използваемостта на инвестиционния имот;
  в) подобряване качеството на инвестиционния имот;
  г) разширяване на възможностите за ползване на инвестиционния имот;
  д) съкращаване на разходите, свързани с инвестиционния имот.

  Например, ако сграда с офиси, която е използвана за отдаване под наем е ремонтирана, като офисите в нея са станали луксозни и наемът, който ще се получи от предприятието за всеки един от тях ще се увеличи, всички разходи във връзка с извършения ремонт ще се прибавят към балансовата стойност на инвестиционния имот.

  Тоест ако решите, че ремонтът е подобрени можете да трупате всички разходи по с/ка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” без значение на каква стойност са разходите (под или над 700 лв.)

  И след това, когато Вашето предприятие реши да увеличите стойността на инвестиционният имот с тези разходи за придобиване на дълготрайни активи:

  Д-т с/ка Инвестиционни имоти
  К-т с/ка Разходи за придобиване на дълготрайни активи – така увеличавате стойността на инвестиционния имот при приключване и приемане на ремонта от предприятието.

  Другият случай е, ако решите, че разходите за ремонта са текущи. Тогава трябва да ги признавате за периода, през който са извършени.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->