mariela goranova mariela goranova Потребител

Допълнително трудово споразумениеЗдравейте,

Имам трудов договор от 2000 г., който е безсрочен. Миналият септември работодателят ме принуждава да сключа допълнително споразумение към договора от 2000г., на основание чл.119 и чл.68,ал.1,т.3, като цитира че настоящето споразумение е част и от договор, сключен 2007. Доп. споразумение се сключва до завръщането на титуляра, но със срок на предизвестие 1 месец. Въпросният титуляр се завръща на 17.06 т.г., като ми е отправено устно предизвестие. Не съм подписвала официални документи и от същия ден съм в болнични.

Какви са моите права? Може ли работодателя по време на болнични да прекрати трудовото правоотношение, при положение, че имам друг договор, въз основа на който е сключено допълнителното споразумение? Дължи ли ми обезщетение работотдателя?Отговори

  • Здравейте,

    Разбирам, че вие сте сключили допълнително споразумение, с което се променя основния ви договор, като същия се преобразува в договор по заместване до завръщането на титуляра. В този случай, без да имам повече подробности по казуса ви давам принципно мнение.
    При трудов договор за определен срок, сключен за заместване на отсъстващ работник, договора се прекратява с изтичането на уговорения срок а именно - завръщането на замествания. В този случай е без значение дали работника или служителя се намира в болничен или друг законоустановен отпуск. В срочния трудов договор е предварително договорен срока за прекратяването му и с настъпването на това сигурно събитие договора следва да се прекрати.
    Работодателят може да дължи обезщетение в различни случаи - при неспазване на срока на предизвестие, за неизползвания платен годишен отпуск и други. Все пак това са неща, които се определят при самото прекратяване на договора и не мога да кажа дали със сигурност във вашия случай ще имате право на обезщетения.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->