cveta georgieva cveta georgieva управител

Патентна дейност на ЕТМоже ли ЕТ да работи по патент, при положение, че дейността която извършва не е упомената изрично като патентна? Какво следва да се направи?Отговори

  • Патентните дейности са описани в Приложение № 4 от ЗМДТ. Освен че трябва да извършва патентна дейност, за да се облага с патентен данък Едноличният търговец трябва да отговаря на следните условия:
    - оборотът им за предходната отчетна година да не превишава 50 хил. лева;
    - ЕТ да не е регистриран по ЗДДС.

    Ако дейността на ЕТ е извън описаните в Приложение № 4 от ЗМДТ, то той няма право да се облага с патентен данък. Ако оборотът за предходната година е над 50 хил.лв. или е регистриран по ЗДДС също няма право да се облага с патентен данък. В тези случай ЕТ трябва да се облага по общия ред.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->