ПЕТРАНКА БОНЕВА ПЕТРАНКА БОНЕВА СОБСТВЕНИК

Обезщетение при временна нетрудоспособностЗДРАВЕЙТЕ !

Да, аз съм част от лекарското съсловие, но за мое съжаление и ние се разболяваме, в частност и от спецификата на професията, която упражнявам, законно в България. Член съм НЗОК и на всички съсловни организации. Всичките си задължения си ги плащам редовно.

1. Моля да ме посъветвате, какво трябва да направя, какъв път да измина, от получаване на болничния лист, предаването му и къде, за да получа полагащото ми се обезщетение за временна нетрудоспособност, и всичко това по смисъла на кои клаузи на закона?

2. Имам ли право на платен годишен отпуск, при условията че си плащам всички осигурителни суми , и ако "да" какво трябва да направя?


Благодаря!
С уважение : д-р Петр. БоневаОтговори

 • Здравейте г-жо Бонева,

  Предполагам, че извършвате своята дейност като свободна професия, респективно се самоосигурявате и за фонд „Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), като част от фонд „Държавно обществено осигуряване”. Правя това уточнение, тъй като ако не се осигурявате по фонд ОЗМ нямате право на парично обезщетение за временна неработоспособност. За да Ви дам разяснения ще приемем, че Вие сте осигурена за този риск.

  1. Полученият болничен лист ще трябва да бъде вписан в дневник с входящ номер и дата. Документацият ще трябва да съдържа и декларация по образец - приложение №15, декларация за банковата сметка – приложение №7 и удостоверение за банковата Ви сметка, издадено от Вашата банка (последните 2 документа се издават в случай, че до този момент не сте декларирали своята банкова сметка с цел получаване на парично обезщетение от НОИ).
  Съставеният комплект от документи се подава в териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес до 15-о число на месеца , следващ месеца, през който е издаден болничният лист. В срок от 15 дни от представянето на необходимите документи ще получите полагащото Ви се обезщетение.

  Всички декларации-приложения ще можете да откриете в „Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване”

  2. Правото на платен годишен отпуск е регламентирано в Кодекса на труда. Там е описано, че такъв отпуск могат да ползват само работници или служители. В нашата хипотеза Вие извършвате дейност като свобонда професия, което не отговоря на условията по-горе и нямате право на платен годишен отпуск. В случай, че желаете да отсъствате за определен период от време се подава декларация в НАП за прекъсване на вашата дейност и осигуряване. След това, можете да подадете нова декларация за възобновяване на дейността и осигуряването Ви.

  Желая Ви всичко добро!

  С уважение: А.Бояджиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->