Таня Терзиева Таня Терзиева Зп счетоводител

Фактуриране на услуга към физическо лице от ЕСЗдравейте,

Каква фактура трябва да издаде фирма, която в България е регистрирана по ЗДДС на физическо лице в Германия за извършване на услуга по ремонтни дейности. Как се отразява в дневниците по ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  След като предоставяте услуга с място на изпълнение територията на страната/ от вашия въпрос не става ясно за естеството на ремонтната дейност, но предполагам, че е свързан с недвижим имот в България/ мястото на изпълнение е България и в издадената от Вас фактура следва да начислите дължимия ДДС - 20%.

  Фактурата ще намери отражение в дневника за продажби както следва: в колона 10 с дължимия ДДС и в колона 11 – с данъчната основа на облагаемата доставка.
  За справка Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
 • Здравейте, мястото на дейността е в ГЕРМАНИЯ- извършване на битови ремонтни дейности на германци-физически лица.
 • Здравейте,

  След като мястото на изпълнение е Германия, трябва да си приложи тяхната ДДС ставка. Вие нямате Германски ДДС номер следователно няма как да начислите ДДС. В този случай във Вашата фактура ДДС ще бъде нула.

  Все пак за още информация бих Ви посъветлата да се свържете с местен данъчен експерт относно коректното третиране на ДДС законодателството в Германия.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->