Наталия  Цекова Наталия Цекова Потребител

Документи изисквани от Инспекция по трудаЗдравейте,
Предварително Ви благодаря за отделеното време и компетентия Ви отговор.

Съдружник съм в ООД (бърза закуска). В заведението работим аз и другия съдружник. От месец май 2014 до месец октомври 2014 сме назначили служител на трудов договор - специалист търговия с код по НКПД 52223002. Счетоводителката ни твърди, че документите, необходими за пред Инспекцията по труда в т.ч. инструктажи и договор ъс служба по трудова медицина можем да ги подготвим след евентуална проверка от ИТ.

Не подлежим ли на санкции, след като към момента на проверката ние нямаме необходимите документи?

След месец октомври няма да имаме служител, т.е. оставаме да си работим двете съдружнички. В този случай трябва ли да имаме инструктажи и договор със служба по трудова медицина?

Благодаря!Отговори

  • Задълженията на работодателя към работника започват с подписване на трудовия договор. Още при назначението работодателя трябва да направи първоначален инструктаж и инструктаж на работното място, свързан с безопасността на работника по време на работа. Извършването на този инструктаж се удостоверява с подписи от работника и от лицето, извършило инструктажа в специални книги - книга за първоначален инструктаж и книга за периодичен инструктаж. Също така работодателя издава служебна бележка на работника за проведения първоначалния инструктаж, която също трябва да се подпише и от двете страни. Договорът със служба по трудова медицина е задължителен. Той обикновено се сключва за срок от една година. При проверка от Инспекцията по труда тези документи се изискват и вие предварително трябва да разполагате с тях.
    Тези задължения възникват за работодателя само за периода когато във фирмата има наети работници. Ако във вашия случай, когато след месеци във фирмата няма да има работници, а ще работят само двамата съдружници, то тогава вие няма да имате тези задължения.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->