Антония Папазова Антония Папазова Потребител

Корекция на ДДС при продажба на сграда, която е продукцияЗдравейте,

Дружество е извършило строителство на сграда, като през 2008 г е получило акт за въвеждане в експлоатация. През 2014 г. продава сградата под себестойност на трето лице, като е избрало сделката да не е облагаема по ЗДДС. Въпросите ми са:

1. По отношение на продажната цена - за този тип сделки има ли ограничение в размера на данъчната основа - в чл.27 не откривам такива, да не пропускам нещо.

2. По отношение на корекцията на ДК - коя точка следва да се приложи от чл.79 - ал.6, т.1 - но за дружеството това не ДМА по смисъла на ЗКПО, или ал.2 - стоки и услуги.

Благодаря предварително.


Отговори

 • Здравейте,

  В случай че сградата не отговаря на изискванията на приложимите счетоводни стандарти за дълготраен актив, а е актив, държан за продажба, то следва да се приложат разпоредбите за корекция на данъчен кредит при закупени стоки – тоест корекция няма да се прави, ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит.

  Относно определянето на данъчната основа на сделката, ако не са налице хипотезите за свързаност между Вас и купувача, то няма пречки сделката да се осъществи на различна от пазарната цена и от себестойността на актива.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 27, ал. 3, чл. 79, ал. 6 и чл. 80, ал. 1, т. 3 от Закона за ДДС.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря за отговора. Но ако сградата е продукция - т.е. не отговаря на приложимите счетоводни стандарти за дълготраен актив, то тогава при продажбата на същата следва да бъде начислен ДДС - т.е. дружеството не може да избира дали сделката да бъде облагаема или не по ЗДДС.
 • Кога една сграда е актив,държан за продажба?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->