Anna Zhivkova Anna Zhivkova Потребител

Регистрация по ЗДДС на българско дружество в друга държава-членкаЗдравейте:)

Българско дружество осъществява внос на стоки от Китай за 5000 $. Продава стоките в Кипър на регистрирано по ЗДДС в Кипър дружество за 7000 $. Страните се договарят стоките да се обмитят в Кипър и да не идват въобще до територията на България. Получател в митническата декларация е Кипърското дружество, което дължи ДДС върху 7000 $ /нашата продажна цена/. Аз съм посочила продажбата съгл. 69, ал.2 от ЗДДС.

Българското дружество трябва ли да се регистрира по ЗДДС в Кипър?Отговори

 • Здравейте,
  доколкото разбирам от въпроса Ви става дума за тристранна операция, в която сте посредник. В такъв случай за вас не възниква задължение да се регистрирате по ЗДДС в Кипър.
  Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
  - А (прехвърлител) регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка 1, извършва доставка на стока на лице Б (посредник), регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка - 2, което след това извършва доставка на тази стока на лице В (придобиващ), регистрирано за целите на ДДС в държава членка 3.
  - стоките се транспортират директно от държава-членка 1 до държава членка 3;
  - посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
  - придобиващият начислява ДДС като получател по доставката
  Посредникът в тристранната операция документира доставката до придобиващия, като издава фактура по чл.114, ал.2 от ЗДДС, за която не начислява данък, тъй като данъкът по нея е дължим от придобиващия.

  За справка - ЗДДС и Указания на НАП
  Поздрави,
  Венцислав Колев
 • Благодаря Ви за бързата реакция:)
  Не е тристранна операция, защото прехвърлителят е дружество от трета страна, в случая Китай. Притеснява ме дали не трупаме оборот за регистрация по ЗДДС с тази продажба с 0% съгл.чл.69 ал.2 от ЗДДС/с място на изпълнение извън територията на България/
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->