Цветалина Дончева Цветалина Дончева ТРЗ

Договор по чл.114Здравейте!

Какви задължителни документи трябва да издам на работник при прекратяване на трудов договор по чл.114, когато е работил повече от 5 дни в месеца? Вписва ли се стажът в трудовата книжка?Отговори

  • Здравейте,

    Документите за прекратяване са стандартните:
    Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение от която да е видно основанието за прекратяването.
    Служебни бележки за изплатени доходи.
    В случай, че това е единствения договор на лицето, тоест това е основното трудово правоотношение и същото лице не работи при друг работодател по основно трудово правоотношение, вие следва да направите вписване на трудовия стаж в трудова книжка.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->