Krasimira Vasileva Krasimira Vasileva Потребител

Необходима ли е регистрация по ДДСЗдравейте!

Трябва ли да се регистрира по ДДС фирма, която извършва услуга на гръцка фирма - реклама в електронен сайт? Гръцкият клиент е регистриран по ДДС в своята страна.

Предварително благодаря за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  Задължение за регистрация по Закона за ДДС възниква за лицата, получаващи услуги, за които данъкът се дължи от получателя или лица, които са установени на територията на България, а извършват услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

  За справка вижте следната нормативна уредба, в която се разглежда
  задължението за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя:

  чл. 97а. (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
  (2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
  (3) Данъчно задължено лице, регистрирано на основание ал. 1, се смята за регистрирано и по ал. 2 и обратното.
  (4) За лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

  Поздрави,
  Камелия Стойнева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->