Силвия Иванова Силвия Иванова ЗАС

Отработване на предизвестиеУчителка е подала молба с възползване на възможността за ранно пенсиониране. Срока на предизвестие е едномесечен и за двете страни. Обещала е да отработи предизвестието си, но ако в ЦДГ направят сборна група, може и да не се наложи да отработи цялото предизвестие. Затова и попитах дали има такава възможност да и се изплати остатъка от предизвестието и?Отговори

 • Здравейте. Отговорът на въпроса Ви е:
  Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1)......
  (2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
  Можете да изплатите неотработеното предизвестие на учителката.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  както е отговорил колегата, съгласно чл. 220, ал (2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.

  Поздрави,

  Денислава Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->