Костантина Спасова Костантина Спасова Потребител

Данъчна загубаЗдравейте,

В коя балансова статия следва да намери отражение данъчния ефект от пренасяне на загуби през следващи отчетни периоди?Отговори

  • Здравейте г-жо Спасова,

    Статията, която трябва да осчетоводите във вашия случай е:
    Дт Разчети за данъчни активи/ Кт Печалба и загуба от текущата година (Дт 497/ Кт123) с 10% от Данъчната загуба за отчетния период

    Тук е редно да споменем, че за да признаем данъчен актив в тази ситуация е необходимо да е на лице висока вероятно този актив да бъде покрит в рамките на следващите 5 години. С други думи, в рамките на този период дружеството да реализира данъчна печалба, компенсираща данъчния актив. Преценката за признаването е прерогатив на ръководството на дружеството.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->