valentina penkova valentina penkova Kreston BulMar kasier

Размер на запор върху заплатаКаква част от заплата може да се запорира за служител, който има дете?Отговори

 • Здравейте,
  Ако запорът е наложен от съдебен изпълнител (частен или държавен), размерът на удръжките върху заплатата Ви ще зависи от размера на месечното Ви трудово възнаграждение. Удръжките се правят върху нетното възнаграждение (след удържане на данъци и осигуровки) и са в размер, както следва:
  1. ако заплатата Ви е до 300 лв. месечно - една пета;
  2. ако заплатата Ви е от 300 до 600 лв. месечно - една четвърт;
  3. ако заплатата Ви е от 600 до 1200 лв. месечно - една трета;
  4. ако заплатата Ви е над 1200 лв. месечно - горницата над 800 лв.
  За справка вижте чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс.
  Ако запорът е наложен от публичен изпълнител при Национална агенция за приходите, следва да Ви се удържа цялата заплата над 250 лв. - чл. 213, ал. 1, т. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->