Veselka Ilieva Veselka Ilieva Потребител

Прекратяване на трудов договор по чл.68 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 70 ал.1Назначена съм на трудов договор по чл. 68 ал 1 т 3 във връзка със чл. 70 ал 1 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

а. със срок на договора до завръщане на титуляра
б. със срок на предизвестие 3 месеца, но не повече от остатъка срока на договора- еднакъв и за двете страни.
в. със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Мога ли да напусна работа в рамките на изпитателният срок?Отговори

 • Здравейте. Да можете:
  Ако приложите хипотезата на чл.327(1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
  7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;
  Мисля, че това решава проблема Ви.

  kazimirc4
 • Здравейте,  Както и колегата е отговорил можете да прекратите трудовото ви правоотношение на база чл.327 ал.1 т.7 от Кодекса на труда.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->