Vanya Dimitrova Vanya Dimitrova Потребител

Неизплащане на заплата при дисциплинарно уволнениеПри дисциплинарно уволнение има ли право работодателя да не ти изплати последната заплата?Отговори

 • Здравейте. Имаме не сложен правен казус, с неочакван край !Част от загадката поставя Решение № 364 от 3.05.2010 г. на ВКС, III г.о./което си заслужава да прочетете за навлизане в материята/.
  1 Извод № 1 - Без съгласието на лицето не могат да се правят "законосъобразни" удръжки, извън ония по чл.272 от КТ.
  2.Извод № 2 - материята е в сферата на облигационното право и срокове, а не на трудовото!
  3.Извод № 3-трябва да е налице "наличие на основание за такова приспадане"-на удържаната сума! Спомням си тълкувание на проф.д-р В.Мръчков по въпроса на такова основание: След дисциплинарно уволнение, работодателят остава без съответния специалист !! за определено време -1 месец....повече, при което търпи определени материални щети. И обезщетението по чл.221 от КТ е своего рода "възмездяване" на загубите !

  kazimirc4
  Ще се радвам, ако колегите предложат и други подробности по казуса....

 • Здравейте,

  Дисциплинарното уволнение е най-тежкото дисциплинарно наказание и се налага за тежки нарушения на трудовата дисциплина. Нарушенията на трудовата дисциплина от своя страна, са виновно поведение на работника или служителя.
  Моето мнение е, че работодателят има право да бъде възмезден за виновното поведение на работника или служителя.
 • Здравейте.
  Мисля, че предмет на казуса е не наличието на вина, а как и в какъв размер да са предприетите мерки от страна на работодателя спрямо нарушителя. Дисциплинарното нарушение е един вид "клеймо", а материалния момент не е решен от трудовото законодателство, въпрос на тълкувание е и на съдебни решения.
  kazimirc4
 • Да, съгласен съм, че е въпрос на тълкуване и на съдебни решения.
  Тъй като основния въпрос на потребителя Vanya Dimitrova е: дали при дисциплинарно уволнение работодателя има право да не изплати последното възнаграждение, моето мнение е, че има такова право по принцип. Що се отнася до тълкуване и решения - при така зададен въпрос няма много за тълкуване. Не са посочени причините за дисциплинарното уволнение нито има изложени факти по казуса, което не ми позволява да изразя по-подробен коментар по него.
 • Дисциплинарното ми уволнение е наложено поради "самоотлъчка"
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->