Теодор Тодоорв Теодор Тодоорв специалист маркетинг и реклама

Промяна на длъжностната характеристикаОт 26.05.2014 г.постъпих на работа в фирма, заемайки длъжността "специалист маркетинг и реклама" (с код: 3339 3005/НКПД). На 26.05.2014 подписах уведомление до НАП. Трудовият си договор подписах на 20.06.2014 (почти месец по-късно), като договорът бе със задна дата. Много се чудих дали да не напиша под подписа си на ТД, че съм го подписал и съм запознат с него на 20.06.2014, но се отказах. Беше ми връчена и "длъжностна характеристика" за заеманата длъжност отново със задна дата. В нея бяха уточнени всички детайли за работата, йерархическите връзки и т.н. - подписах я.

Три часа по-късно, прекият ми ръководител "ръководителя на финансовия отдел" ми връчи за подпис изменена ДХ, в която се съдържаха фукции, с които не съм съглсен и отказах да я подпиша - последва спор и ми бе предоставена за подпис и "декларация за конфиденциалност", от която се изумих: според нея трябва при поискване от страна на работодателя да ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНАТА СИ ПАРОЛА ЗА ЛИЧНАТА СИ ПОЩА", разбира се отказах да подпиша и това.

Двете счетоводителки започнаха да спорят с мен и да ме убеждават, че това било застраховка за дружеството, в което работя.

Въпросите ми са:

- какво следва да се направи, след като отказвам да подпиша новата (изменението на) "Длъжностната характеристика"?

- дрекларацията за конфиденциалност, която също не съм подписал има ли начин да бъде променена така, че да е угодна и за двете страни?

- Може ли да се приложи тановище № 94-РР-52 от 13.03.2008 г. относно длъжностната характеристика на работника или служителя на МТСП, с което се казва, че когато с последващо изменение или допълнение на връчената при сключване на трудовия договор длъжностна характеристика се възлагат допълнителни/ различни трудови функции, е налице трудов спор между страните по изпълнение на трудовото правоотношение. В този случай работникът или служителят има право да се обърне към съда, който е единственият компетентен орган да се произнесе по трудовия спор?

Как да постъпя? В ДХ (Длъжностната харакеристика) пише, че аз трявба да изработвам лога, сайтове, рекламни материали и т.н. на фирмата, което според мен е далече от същността на специалиста маркетинг и реклама?


Отговори

  • Здравейте,

    Изменението на задълженията и изобщо на длъжностната характеристика се осъществява с допълнително споразумение между страните по трудовото правоотношение. В случай, че една от страните не е съгласна със съдържанието на ДЬ и промените в нея е налице трудов спор, който може да бъде разрешен от съда.
    По отношение на декларацията за конфиденциалност, не съм запознат със съдържанието и но съм на мнение, че е противозаконно да ви се изискват пароли за пощенска кутия, която използвате за лична кореспонденция.

    Разбира се аз винаги съм препоръчвал споровете между работник и работодател да бъдат решавани чрез разговори между двете страни и в краен случай да се прибягва до компетенцията на съда.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->