Недялка Илиева Недялка Илиева Потребител

Обезщетение при неизползван платен годишен отпускЗдравейте!

Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.

В броя на отработените дни през последния календарен месец, предхождаш ползването на отпуска включват ли се и дните, в които лицето е било в отпуск, но при прекратяване на трудовото правоотношение е имало още дни отпуск, които трябва да се заплатят.

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте. Моля - четете коректно Кодекса на труда.
  1.След като става дума за "отработени дни" ,не виждам нуждата към тях да се прибавят дни в платен отпуск !
  2.Заплащането на неползвания платен отпуск става по силата на чл.224, ал.1 от КТ. Изчисляването на обезщетението става съобразно чл.177 от КТ.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  В цитираната от Вас разпоредба на Кодекса на труда под отработени дни се разбират такива, в които служителят действително е извършвал трудова дейност, тоест се изключват дните на платен и неплатен отпуск, както и отсъствията поради заболяване или по други причини.

  Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение за изчисляване на обезщетението се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 18, ал. 1 и чл. 19, ал. 1от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->