luda kalinka luda kalinka Потребител

Дялов капиталКак да изчисля полагащия ми се ликвидационен дял от кооперация след изключването ми? Какви данни са ми необходими?


Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за кооперациите бившите кооператори имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, актуализирани по установения нормативен ред, на припадащия се дивидент, както и на заемите, предоставени на кооперацията, включително припадащите се лихви. Вноските, дивидентът, заемите и лихвите се изплащат на бившите кооператори след приемане на годишния финансов отчет и ако са погасили всички свои задължения към кооперацията. В случай на непогасени задължения може да се извърши прихващане с вземанията им.
  Дяловите вноски с еопределят в устава на копперацията, а допълнитлните и целеивте вноски се определят от Общото събрание на кооперацията (чл. 31, ал. 1 и 3 от ЗК).
  Давностният срок за получаване на дяловата вноска е 5 години, а за получаване на дивидента - 3 години (чл. 14, ал. 2 от ЗК).

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->