Neli Batsieva Neli Batsieva Потребител

Публична проданЗдравейте,

Фирма, регистрирана по ЗДДС закупува имот чрез публична продажба от частен съдебен изпълнител. Фирмата собственик на вещта е регистрирана по ЗДДС. За извършената продажба частният съдебен изпълнител издава документ за извършена публична продажба по чл. 131 от ЗДДС.

С какъв документ трябва да се осчетоводи покупката - с документ за извършена публична продажба по чл. 131 от ЗДДС, или с протокол? Ако е с протокол кой трябва да го издаде? Кой е доставчик - собственикът на вещта, или частният съдебен изпълнител?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 131, ал. 1 от ЗДДС и чл. 83, ал. 1 от ППЗДДС в случаите на продажба по чл. 131, ал. 1 от ЗДДС съдебният изпълнител съставя документ за продажбата, който съдържа най-малко следните реквизити:
  1. наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор;
  2. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ);
  3. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);
  4. количество и вид на стоката или вид на услугата;
  5. данъчна основа и данък;
  6. продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;
  7. дата на издаване на документа;
  8. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.
  Документът няма конкретно наименование, но обикновено се нарича в практиката "тристранна фактура", тъй като страни по нея са длъжникът, купувачът и ЧСИ. Този документ се издава в 3 екземпляра в срок до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата.
  Заедно с тристранната фактура съдебният изпълнител или заложният кредитор подава уведомление по образец - приложение № 20, до ТД на НАП, където е регистриран собственикът на вещта (длъжникът или ипотекарният длъжник).
  Доставчик е бившият собственик на вещта (длъжникът или ипотекарният длъжник).
  Другият документ, който Ви е необходим, е постановлението за възлагане, издадено от ЧСИ, с което се прехвърля собствеността, считано от датата на влизането му в сила (чл. 496, ал. 2 от ГПК).
  За повече информация вижте Указание на НАП № 91-00-288 от 26.09.2008 г. относно изискванията към данъчните документи.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря Ви за отделеното внимание!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->