Nadia Georgieva Nadia Georgieva Потребител

Покриване на загуба от 2013 год.Може ли с неразпределената печалба от минали години да покрия загубата от текущата година? И след като я покрия трябва ли при приключване на 2014 г. в данъчната декларация да пренасям загубата в следващите години?

Благодаря много за компетентния отговор!
Приятен и успешен ден!Отговори

 • Здравейте,

  от гореописаното подразбирам,че вие питате дали може да покриете евентуална загуба за 2014г. с неразпрелена печалба от по-ранна финансова година. Вие ще можете да направите това, но само след като приключи текущата 2014 г., а именно най-рано на 01.01.2015г. с цел да не изкривява финансовия резултат на дружеството за 2014г.

  При евентуално формирана данъчна загуба за текущия период вие я отразявате в ГДД и я пренасяте съгласно чл. 70 (1) от ЗКПО, който гласи:
  чл. 70. (1) Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на тази част. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването й през следващите 5 години.


  Успех,

  Тони Аспарухов
 • Здравейте,
  Много благодаря за отговора.
  Моя е грешката, че не съм написала годината. Става въпрос за загуба за 2013 год. и да я покрия сега в 2014 година с печалби от предходни финансови години. Предполагам то е същото.

  Лек и усмихнат ден.

  Георгиева
 • Привет,


  сега ви разбрах по-добре мисля. Отново спазвайки принципа на независимост на всеки отчетен период, следва че сметката, с която отчитате финансовия резултат текущия отчетен период (123), не трябва да съдържа салда от предходни такива. Във вашият случай сметката, която съдържа финансовия резултат за текущия отчетен период трябва да се отнесе към сметка Непокрита загуба от минали години или друга синонимна, в зависимост от избрания от вас сметкоплан. Тогава вече няма да има проблем да отнесете Неразпределена печалба от минали години / Непокрита загуба от минали години.


  Успех,


  Тони Аспарухов
 • Много Ви благодаря.

  Лек и успешен ден

  Георгиева
 • Здравейте отново,

  Ако направя следните записвания Дт - Неразпределена печалба от минали години / Кт - Непокрита загуба от минали години (2013), при годишното приключване на тази финансова година 2014, в данъчната декларация ще трябва ли да пренасям загубата от минали години (2013) за период от 5 години или след като печалбата от минали години я покрива, не трябва да се пренася. Не знам дали зададох разбираемо въпроса, надявам се да ме разберете, ако не ще се опитам пак да обясня.
  Благодаря. :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->