РОНИ ГЕОРГИЕВА РОНИ ГЕОРГИЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Предизвестие при прекратяване на трудово праовоотношениеЗдравейте,

На 12.05.2014 г. лице подава заявление за освобождаване от работа, като спазва едномесечно предизвестие съгласно подписаният трудов договор. Считано от коя дата следва лицето да не на работа? Т. к. работодателят отказва да освободи лицето от работа, може ли да създаде проблем и това да е пречка за лицето да постъпи на новата си работа? Задължително ли е на заявлението да има входящ номер и ако не е даден на лицето такъв, какъв проблем може да възникне?Отговори

  • Здравейте.
    1.Лицето трябва да е освободено от работа на дата 12.06.2014 г. по смисъла на чл.326,ал.1 от КТ.
    2.При спор с работодателя или отказ на същия да издаде съответната заповед, задължително е подаденото от лицето предизвестие/заявление/ за прекратяване на ТД да е входирано-с входящ номер и дата. В противен случай ще е трудно неговото доказване като правно действие, което води след себе си последващи такива.
    Съветвам Ви да се обърнете за съдействие към Инспекцията по труда по месторабота или към адвокат по трудово право.

    kazimirc4
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->