В. П. В. П. Потребител

Издължаване на ЧСИЗдравейте,

Имам наложен запор на заплатата от ЧСИ. Запорът ми е върху 2360 лв. Ако ми удържат по 50лв. на месец ще се издължа ли напълно след 4 год, или през това време ще ми вървят други такси и лихви?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  Отговорът на въпроса Ви относно лихвите зависи от това какво пише в съдебното решение, с което сте осъден, респ. и в изпълнителния лист, въз основа на който е образувано изпълнителното дело срещу Вас.
  Ако в изпълнителния лист пише "Главница в размер на ...., заедно със законната лихва от .... ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖНИЕТО...", то в този случай лихви ще продължават да се начисляват, в размера на законната лихва (която в момента е 10.05% годишно).
  Ако не се съдържа такъв текст, значи няма да се начислява лихва.
  Що се отнася до таксите (на ЧСИ), то те зависят от изпълнителните действия, които взискателят е поискал да се извършват спрямо Вас. Ако взискателят не поиска други действия освен този запор, няма да има допълнителни такси; но ако поиска други действия (например опис на движимо или недвижимо имущество, други запори, възбрани и т.н.), то в този случай ще се начислят допълнителни такси за извършване на тези действия от ЧСИ.
  Поздрави,
  Йордан Костов
  • 12 Jun 2014 17:20
  • В. П. (Потребител)
  • 0
  Много благодаря г-н. Костов за бързия и точен отговор . Ще проверя какво точно пише в съдебното решение .
  • 14 Jun 2014 15:27
  • В. П. (Потребител)
  • 0
  Здравейте г- н . Костов , ето какво Точно пише в запорното съобщение :
  "Лицето дължи сумата от 5352,96лв. със законна лихва в размер на 711,61 . 620,01лв. неолихвяеми вземания , 353,30лв. присъдени разноски, 335,84 разноски по делото , както и такси и разноски в размер на 643,07лв."
  Въпросът ми е върху кои от всичките суми ми тече лихва и може ли шчетоводителката ми да ми насочва парите първо по тези суми . Още един въпрос , ако не е много нахално , мога ли да изчисля до кога и колко пари ще внеса ако ми одържат по 46 лв.
  Поздрави и сърдечни благодарности !!!
 • Здравейте,
  Съветвам Ви да не гледате какво пише в запорното съобщение, тъй като то не отразява точно какво пише в изпълнителния лист. Това е дефект на програмния продукт на повечето ЧСИ, който генерира документите, вкл. и запорните съобщения.
  В запорното съобщение са посочени законните лихви към датата на изготвяне на запорното съобщение, но това не означава, че не се начисляват допълнителни законни лихви.
  Ако дълговете Ви са към банка, то почти със сигурност има и законни лихви до окончателното плащане на задължението.
  Изчисляването им е доста трудно, поради две причини:
  1. Законната лихва се мени на всеки 6 месеца. Няма никаква гаранция, че на 1 юли 2014 г. няма да се е променила. Същото важи и за 1 януари 2015 г., 1 юли 2015 г. и т.н. Тя зависи от основния лихвен процент, който пък се определя от БНБ.
  2. При постъпване на суми при ЧСИ първо се погасяват разноските, след това лихвите и накрая главницата. Когато се погасят изцяло натрупаните лихви и разноски, започва намаляване на главницата, върху която обаче продължават да се начисляват лихви.
  Намирам противоречие в това, което сте написал: по0горе писахте, че задължението е 2360 лв., а сега посочвате сумата 5352.96 лв., за която сума не става ясно дали е само главницата или цялото задължение.
  Според мен при удръжки от по 46 лв. на месец и задължение 5352.96 лв. (ако това е общото задължение, а не само главницата), тези 46 лв. ще отиват само за лихви и задължението Ви няма да намалява, дори напротив - ще продължи да се увеличава. Просто законната лихва върху главницата ще е повече от 46 лв. на месец.
  Най-добре да отидете в кантората на ЧСИ и там да уточните какви са Ви задълженията, защото тук има опасност да не пресъздадете точно информацията. Без да се видят съответните документи, е много трудно да се комуникира през интернет.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте,
 • Здравейте,

  Ще Ви цитирам г-н Костов: "Що се отнася до таксите (на ЧСИ), то те зависят от изпълнителните действия, които взискателят е поискал да се извършват спрямо Вас. Ако взискателят не поиска други действия освен този запор, няма да има допълнителни такси"
  Това означава ли, че като съм изплатил всички задължения, чрез запор на заплата и не са предприемани други действия спрямо мен, за които да знам или да ми е представен документ, освен таксата по т.26 от тарифата към ЗЧСИ, допълнителната такса наречена "неолихвяема сума", е начислена неправомерно. Държа да подчертая, че в моя случай става въпрос за приблизително 1/4 от главницата т.е. една доста голяма сума.
  Ще съм много благодарен, ако датете Вашето мнение по въпроса, тъй като към момента не съм наясно, дали имам основания да обжалвам тази сума, макар и да е изплатена.
 • Здравейте,
  Не може да се отговори конкретно на така зададения въпрос, без да се погледнат документите по изпълнителното дело. Възможно е това да са такси, които да са начислени от ЧСИ, но да не сте уведомен за тях. Възможно е тези такси да не се дължат и в този случай следва да обжалват. Някои ЧСИ например начисляват такси за вдигане на наложените запори, които според мен са недължими. Възможно е да се касае за други суми, например за адвокатско възнаграждение на адвоката на кредитора. Понятието "неолихвяема сума" може да включва най-различни неща, вкл. и лихви. Проверете при ЧСИ за какво точно са начислени тези суми.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, имам запор към ЧСИ който е в размер на 5474лв. Автоматично ми се удържат от заплатата и внасят по сметката на лицето за да погасявам задължението. До момента съм внесъл 3800 и при справка се оказва, че ми искат още 3900 да внеса. По съдебен лист всички такси, лихви и разноски са 5474лв. Не мога да разбера каква е тази лихва която се слага и нормално ли е ? Моля за съвет .
 • Здравейте,
  освен сумата, която е посочена в изпълнителния лист, следва да заплатите разноските, които са направени по изпълнителното дело (адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнително дело и таксите, който са заплатени в полза на съдебния изпълнител) и законната лихва от момента на завеждане на иска срещу вас, до окончателното изплащане на задължението.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски
 • Да разбирам, сега въпроса е следния от тази сума съм и платил 3300 за две години и ми искат още 3500 това не го разбирам как става...
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->