Атанас Георгиев Атанас Георгиев Потребител

Неправомерно удържане на трудово възнаграждениеЗдравейте.

Напуснах предишната си работа без да подам молбата си един месец преди напускане. Имах устна уговорка с ръководителя, когато реша да напускам, да му кажа и да подам молба за прекратяване на трудови провоотношения по взаимно съгласие. Така и направих - пуснах молбата си 2 дни преди да напусна, тя беше приета и аз бях освободен, но не ми дадоха дължимите пари за прослуженото време. Когато отидох да попитам за парите си, най-безочливо ми казаха че няма да ми дадат парите, защото съм напуснал без предизвестие. Същевременно в заповедта за освобождаването ми и в трудовата ми книжка, като основание за прекратяване на трудовите правоотношения е посочен Чл. 325 ал.1, т.1-прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие. В този смисъл думите на ръководителя ми, по мое мнение, са безпочвени. Между другото, дори и неописано документално, аз прослужих повече от 30 календарни дни от момента на договорката ни до деня на напускането ми.

Моля за съвет как мога да постъпя и да си търся правата, защото сумата не е малка?

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте. Има два начина:
  1.Предупреждавате работодателя, че ако в 7-дневен срок не си получите парите, ще сезирате Инспекцията по труда. Не вярвам, че ще са съгласни да платят например 1500 лв. глоба !
  2. Предупреждавате работодателя, че ще заведете иск в съда и той ще Ви плати дължимите суми, адвокатски хонорар и такса за вещо лице !
  Да си избере.
  kazimirc4
 • Здравейте,

  Да, след като сте освободен на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 Вие не сте длъжен да дадете предизвестие.
  Чл. 325. (1) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
  1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

  При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да изплати изработеното трудово възнаграждение до момента на прекратяване на правоотношението и да внесе дължимите суми за осигуряване. В случай, че той не се съгласи да ги изплати доброволно, дължимото, може да потърсите по съдебен ред, както Ви е посъветвал и г-н Халачев.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->