Мая Донева Мая Донева Потребител

Фактура за тръжни документи от СърбияЗдравейте,

Моля за вашето становище по следния казус:

Българско юридическо лице - акционерно дружество, е закупило тръжно документи за участие в тръжна процедура в Сърбия. Фактурата е платена по банков път и е нея няма начислен ДДС.

Следва ли да се самоначисли с протокол ДДС по получената фактура?


Отговори

 • Здравейте, въпросът е интересен от гледна точка на това ,че тръжните документи съгласно Указание № 93-04-77 от 17.04.2007 г

  Цитирам” VI. Продажбата на тръжна и конкурсна документация.
  Обръщаме внимание, че продажбата на тръжна и конкурсна документация е облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, във връзка с което приходите от тръжна и конкурсна документация участват при формирането на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС. Когато доставчикът на тръжната и конкурсна документация е регистрирано по ЗДДС лице, той следва да начисли данък и да документира доставката но общите нравила на ЗДДС. „

  Т.е. не се класифицира от данъчните като стока /тъй като трудно се класифицира като вещно прехвърляне / а като услуга, въпреки всичко за да има усулга би трябвало да има сделка а самото предоставяне на тръжни документи не е реализирана сделка а процедура по бъдещата и реализация.

  В правилата на Раздел IV от Директива 2006/1 12/ЕО във връзка с понятието "доставка"/ в случая нямамае насрещна престация/. Според мен предоставянето на документи за участие в търгове, конкурси и други подобни не е доставка и не подлежи на облагане с ДДС.

  Бих Ви посъветвала все пак да отправите писмено въпроса до компетентната ТД НАП и да действате по техните указания.

  Aко тръжните документи са свързани с имот в Сърбия аз бих приложила чл.86, ал.3 не се начислява ДДС в България при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

  Поздрави и успешен ден !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->