Svetla Georgieva Svetla Georgieva Главен счетоводител

ДДС нач. салдо по с-ка 498Здравейте,

С-ка 498 има ДДС от предходен период в р-р на 1511.54лв., което би трябвало да се вземе като счет. операция Дт 4531 на Кт 498 - "ДДС от предходен период 2013г.

Мога ли да го направя сега в м.05 и с каква операция, понеже е за 2013?

Знам, закъсняла съм, но не е по моя вина. Ще има ли някакви последствия и как може да се коригира?

Благодаря Ви предварително!
ПоздравиОтговори

 • Здравейте,

  Преди да се заемете със счетоводните операции трябва да разберете какво точно се е случило. За целта прегледайте още веднъж справка-декларациите за всички периоди от възникването на салдото до днес. Най-вероятно сте пропуснали да си приспаднете данъка в клетка 70 от справка-декларацията, по реда на чл. 92(1)ЗДДС.

  Ако в действителност това е грешката ви, и сте изпуснали двумесечния срок, в който можете сами да си приспаднете данъка посредством справка-декларацията, то от тук нататък не можете повече да се възползвате от този ред на приспадане. Но законът ви дава още една възможност – можете на основание чл.129 от ДОПК да подадете в НАП искане за прихващане и възстановяване на неприспаднатия от вас данъчен кредит, като приложите и копия от грешните справка-декларации.

  Тук обаче трябва да имате предвид, че след подаване на искането задължително ще последва или данъчна проверка или данъчна ревизия от НАП, въз основа на която да се прецени дали правилно сте приложили разпоредбите на закона и съответно да ви се прихване или възстанови данъчния кредит, който сте пропуснали да си приспаднете по общия ред.

  Затова и ако не се чувствате уверени в себе си и можете да си позволите да прежалите сумата, то можете още сега да я отпишете на разход (счетоводна сметка "други разходи" – подсметка "документално необосновани разходи"), който в края на годината да посочите в увеличение на финансовия резултат в годишната си данъчна декларация. След което и да се замислите за механизъм, с който по стриктно да следите за пропуски при попълване на спарвка-декларциите си по ЗДДС.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->