Мария Златинова Мария Златинова Потребител

Фирма с две дейностиДействаща фирма ще открие нов обект с дейност различна от първоначалната. Бихте ли ми дали съвет какво е специфичното при фирма с повече от една дейност, от гледна точка на организацията на счетоводната отчетност и годишното приключване. Искам съвет преди да съм започнала, за да не ми се налага да "откривам топлата вода" в последствие и да си спестя време и нерви за реорганизация.


Отговори

  • Една фирма може да извършва много дейности в много обекти. Това е напълно нормално и не е забранено. Годишното счетоводно приключване се извършва общо за цялата фирма. Годишния финансов резултат /печалба или загуба/ е един за цялата фирма и се формира от приходите и разходите от всички дейности на фирмата. Организацията на счетоводната отчетност трябва да се съобрази със спецификата на всяка една от дейностите на фирмата. Ако се наложи трябва на някой счетоводни сметки да се направят нужните подсметки или да се въведе аналитичност, така че да има яснота за всеки приход и за всеки разход за коя дейност се отнася. Каква точно ще бъде организацията на счетоводната отчетност се определя от фирмената ви политика, но в крайна сметка тя трябва така да се организира, че да може да се правят лесни справки и лесни проверки и засечки.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->