Valia Ivanova Valia Ivanova Нова звезда Потребител

Прекратяване на трудов договорНазначена съм във една фирма, в която условията са добри и работодателят е коректен, но понеже имам проблем с колегите, искам да напусна. Назначена съм на три месеца изпитателен срок по чл.67,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда. Вида на трудовия договор е безсрочен и е посочено също, че срока за предизвестие при прекратяването на трудовия договор се определя на 30 дни (месеци). В договора не е упоменато в чия полза е съставен той.

Как е възможно да се махна възможно най-бързо и дължа ли презвестие или някаква сума на работодателя?

Благодаря Ви много!Отговори

 • Здравейте.
  Според текстовете на Трудов договор със срок за изпитване
  Чл. 70...
  (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
  Ако както твърдите, това е вярно - то можете да напуснете незабавно по Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.
  Прегледайте разискваната клауза от ТД и приложете горните текстове, като е коректно и разумно да проведете предварителен разговор с Работодателя си !и да му обясните причините за това !

  kazimirc4
 • Винаги може да напуснете по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1 от КТ.
 • Здравейте,

  Действително, ако не е уговорено в чия полза е сключен договорът, според чл. 70, ал. 2 от КТ се приема, че срокът за изпитване е уговорен в полза на двете страни. Това означава, че можете да напуснете веднага без предизвестие и това важи до изтичане на изпитателния срок (чл. 71, ал. 1 от КТ), като разбира се, винаги може да се уговорите друго с работодателя си.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->