Alya Hristova Alya Hristova Потребител

Застрахователен брокер комисионни ДДС протоколиЗдравейте,

Ние сме застрахователен брокер с място на икономическата дейност България. Сключили сме договор с македонски застрахователен брокер, който да оперира на македонсия пазар от наше име. За извършената от тях услуга получаваме фактура за полагащата им се комисионна. Ще издадем протоколи по чл. 117 от ЗДДС, за да може да ги включим в дневниците.

1. Протоколите по ЗДДС да бъдат с 0% ДДС или с 20 % (заплащането е под формата на преотстъпена комисионна)?

2. В кои клетки от дневниците за покупки и продажби следва да бъдат показани данъчните основи?

Предварително Ви благодаря!
Поздрави!Отговори

 • Здравейте,

  В закона за данък върху добавената стойност е посочено, че дейността, извършвана от застрахователни брокери и застрахователи се счита за освободена.

  Застрахователен агент по смисъла на чл. 164 от КЗ е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.

  По силата на чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС задължение за издаване на протокол по чл. 117 от закона е налице , когато получената доставка е освободена, но са изпълнени условията на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС т.е. когато получателят е данъчно задължено лице.

  В този случай следва да се издаде протокол за самоночисление съгл. чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност. Отразяването на съответната доставка в дневника за покупки и продажби става по следния начин:

  1. В дневника за покупки - данъчната основа на получените освободени доставки се посочва в колона 9 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък), съответно в справката-декларация в клетка 30 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък).

  2. В дневника за продажби - данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и тъй като не е начислен ДДС за тази получена доставка се посочва нула в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к.14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС)

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова

 • Благодаря Ви за отговора!

  Така и представихме данните в декларацията!

  Поздрави,

  А.Х.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->