Maya Todorova Maya Todorova Потребител

Данъчно облагане на българин в ГрузияЗдравейте,

Имам въпрос относно данъчното облагане на българин, който ще работи 220 дни в Грузия. Лицето в България имам статут на самоосигурявощо се лице. За работата в Грузия като експерт по проект е нает от немска фирма, която ще му заплаща възнаграждение след представена от него фактура. Въпросите ми са следните: Къде ще плаща данък върху дохода? Следва ли да се регистрира по ДДС? Ще се внася ли ДДС или ще се счита като износ на услуги?

Предварително благодаря,
М.ТодороваОтговори

 • Здравейте,
  съгласно чл. 4 от ЗДДФЛ едно лице се счита за местно данъчно задължено когато пребивава в България повече от 183 дни, има постоянен адрес в България, центъра на жизнените му интереси е в България. Ако на лицето, което визирате центъра на жизнените му интереси е в България, тогава то ще трябва да декларира и облага всички доходи тук, в България.
  Центърът на жизнените интереси се определя, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
  Когато за това лице съществуват сходни обстоятелства и в двете държави, може да се отправи запитване към данъчната администрация, която ще съгласува с аналогичния орган на другата държава и ще определи на коя държава ще е местно данъчно задължено лицето.
  Относно въпроса за ДДС статута на това лице: Данъчно задължени по ЗДДС са всички лица, които извършват независима икономическа дейност, редовно или по занятие срещу заплащане. От този обхват се изключват, лицата, заети по трудов договор.
  На задължителна регистрация подлежат лицата, които извършват облагаеми доставки с място на изпълнение в страната, както и облагаемите с нулева ставка доставки. От посоченото става ясно, че извършваните от експерта доставки не попадат в облагаемите доставки, защото мястото на изпълнени е при получателя - чл. 21, ал.5, т.2, б. "в". В този случай, според мен, експертът няма да подлежи на задължителна регистрация по ДДС в България. В случай, че се регистрира по ЗДДС доброволно, тогава няма да има нужда да се начислява ДДС, независимо дали лицето е данъчно задължено или не в Грузия.

  Оставам на разположение за допълнителни въпроси и коментари.

  Поздрави,
  Доника Маринова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->