Антоанета Раева Антоанета Раева Потребител

Д1 и Д6 при неплатен отпускЗдравейте, в едно становище прочетох:

Необходимо е да знаете, че ако сте в по-продължителен неплатен отпуск по свое желание и през това време не сте получавали месечна заплата, от която да ви бъдат удържани осигуровките вие трябва да ги внесете при работодателя, защото той не е задължен да ги плаща за собствена сметка. Защото в случай, че загубите своя здравен статус докато сте в неплатен отпуск по свое желание, лихвите които се натрупват са за ваша сметка, а не за работодателя.

В тази връзка моля за отговор на въпроса:

Ако работодателят не внесе ЗО за лице в неплатен отпуск, което е имало задължението да си внесе ЗО при работодателя, но не го е направило , не осигурява ли лихви на работодателя за не внесени в срок ЗО, защото Д1 и Д6 ще са подадени от фирмата? НОИ от кого ще търси здравната вноска на лицето в неплатен отпуск по негово желание - от фирмата , или от лицето?

Има становища, че сумите са за сметка за лицето, но внасянето е задължение на работодателя. Практиката какво показва в такива случаи? Ако работодателят следва да съди работника за не внесените от него суми за ЗО и начислените му лихви за не спазения срок, не следва ли да отпадне задължението на работодателя да внася ЗО?Отговори

 • Здравейте,
  здравната осигуровка при неплатен отпуск се смята както е указано в закона: 210*8%=16,80 лв.
  чл. 40 ЗЗО - б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 02.01.2010 г.) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
  Лихвите за неплатени в срок ЗО са начислени на работодателя, но се отнасят за работника, затова следва да се изплатят от работника!
  Лек ден!
 • "В случай, че лицето не внесе дължимите здравноосигурителни вноски, работодателят не е задължен да ги заплати от свои средства."

  Добре, ще поставя въпроса по друг начин - работодателя задължен ли е да ги начисли, след като" не е задължен да ги заплати заплати за своя сметка"?? Какво е основанието?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->