Мартина Дразова Мартина Дразова Потребител

Прехвърляне право на собственост върху лизингов автомобилИмам следният казус. Договор за лизинг между лизингодател Х и лизингополучател У, който е изцяло изплатен, но не е прехвърлено правото на собственост на лизингополучателя У. Сключва се допълнително споразумение към договорът за лизинг между лизингодателят Х, лизингополучателят У и фирма Z, на която лизингополучателят У поисква да се прехвърли правото на собственост върху автомобилът предмет на лизинговият договор. Освен това се сключва и договор между Лизингодателя Х и фирма Z за прехвърляне правото на собственост върху автомобилът. В договорът между Лизингодателят Х и фирма Z за прехвърляне правото на собственост на автомобила е вписана единствено застрахователната стойност 5000 лева и никаква друга стойност. При условие, че в счетоводството на лизингополучателя У автомобилът е заведен с отчетна стойност - 44006.18 лв., натрупана амортизация 15402.24 лв. и балансова стойност 28603.94 лв.

въпросите, които имам са следните: Трябва ли лизингополучателят У да издаде фактура за прехвърляне правото на собственост на фирма Z въз основа на допълнително споразумение и договор , тази фактура трябва ли да е без ДДС, т.е. счита ли се доставката за освободена доставка на финансова услуга въз основа на чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС или не и как трябва да бъде? Как трябва да се отрази счетоводно това прехвърляне на правото на собственост в двете фирми? Ако трябва да се издаде фактура за прехвърляне правото на собственост от лизингополучателят Y на фирма Z тя с каква стойност трябва да бъде при условие, че и в споменатото по-горе тристранно допълнително споразумение и в договорът между лизингодателят Х и фирма Z не е вписана друга стойност освен застрахователната 5000 лева? Ще очаквам Вашият отговор, благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,
  При положение, че Лизингодателят Х директно е прехвърлил на фирма Z собствеността върху автомобила, то Лизингополучателят Y не може да сключи отделен договор за прехвърляне на автомобила с фирма Z, тъй като не е и никога не е бил собственик на вещта. Фирма Z няма как да придобие наново собствеността върху автомобила от Лизингополучателя Y, защото вече я е придобила от Лизингодателя X. Не е налице доставка между Лизингополучателя Y и фирма Z по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС по отношение на собствеността върху автомобила, поради което не следва и да се издава фактура на това основание.
  Отношенията между Лизингополучателя Y и фирма Z следва да се разглеждат на плоскостта на договор в полза на трето лице - чл. 22 от ЗЗД, като в случая този договор е тристранното споразумение между трите дружества - X, Y и Z. Те могат да бъдат възмездни или безвъзмездни, като основанието зависи от конкретните клаузи на тристранното споразумение.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->