ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Допълнително трудово възнаграждениеЗдравейте!

След вътрешен одит ни направиха следните препоръки: оказва се , че в ТД не сме вписали всички трудови възнаграждения с постоянен характер съгл. чл. 66, ал. 1, т.7. В нашите ТД е записано основното трудово възнаграждение и % , който плащаме за прослужено време, посочено като сума, изчислена към момента на сключване на ТД. Във вътрешните ни правила за РЗ е записано , че всяка година трудов стаж се заплаща с 1 % от основната РЗ. Проблемът е , че на всяко тримесечие става едно разпределение на средства за РЗ. Ще цитирам текста от чл. 4 , ал. 2 от нашите правила за РЗ : "Дружеството образува средствата си за РЗ тримесечно като за базисен размер на средствата се приемат начислените средства за РЗ от предходното тримесечие, финансовия резултат за съответното тримесечие. След приключване на всяко тримесечие при финансова възможност и добри финансови резултати се извършва окончателно разпределение на средствата за РЗ за действително отработено време. Така получената заработка може да се коригира със заповед на управителя , в зависимост от приноса на всеки сулжител." От текста се вижда , че това допълнително възнаграждение не може да се определи нито в абсолютна стойност нито в процент от основната РЗ. До сега винаги е ставало такова разпределение на средства и на практика, въпреки че под определени условия, това възнаграждение на практика има постоянен характер. Съгласно вътрешните правила, то се включва и в брутното трудово възнаграждение.

Как да се впише това възнаграждение в ТД с направата на допълнително споразумение?Отговори

 • Здравейте. Може ли да цитирате дословно текста на препоръката от одита, както и на какво правно или друго основание се базира то ! Трудово-правната материя обикновено изглежда не сложна....... И според Вас каква е идеята на служебното лице, дало препоръката.

  Благодаря, kazimirc4
 • Здравейте! В препоръката от одиторския доклад пише дословно: "Да се актуализира вътрешната нормативна уредба по отношение на процеса. Да се определят видовете допълнителни възнаграждения с постоянен характер в ВПРЗ и същите да се включат в допълнителните споразумения на лицата съобразно ,трудовото законодателство. " В обясненията са цитирани чл. 66, ал. 1 , т. 7 от КТ и чл. 16 от Наредбата за договаряне на работната заплата. В първия си пост цитирах подробно какво точно пише в нашите ВПРЗ за допълнителното тримесечно възнаграждение. В тях също пише , че се включват в брутната заплата , в преизчисляването на отпуската и в базата за изчисляване на обещетения по КТ. От всичко написано според мен е ясно , че това възнаграждение е с постоянен характер, но те искат да се напише изрично в ВПРЗ , че е с постоянен характер. Проблемът идва от там, че това възнаграждение е обвързано с редица условности /както е цитирано в първия пост/ и не може да се определи като твърда сума или процент от нещо. Това е и въпросът ми : Как да го посоча във ТД на служителите?!
  Благодаря Ви предварително!
 • Здравейте. Какво бихте казали за запис от рода на "Тримесечно материално стимулиране при условията на чл...... от ВПРЗ ! А там са фиксирани условията на получаване на ДМС. Когато има -има плалане, когато няма условия - не !

  kazimirc4
 • Извинете за грешката - плалане - плащане !
 • Здравейте,

  В цитираната от Вас разпоредба на Кодекса на труда е записано, че в трудовия договор задължително трябва да фигурират основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. В Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се определя, че допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер са допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, допълнителното възнаграждение за придобита образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа на работника или служителя, както и всички други видове допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

  Във Вашия случай такова възнаграждение е единствено това за придобит професионален опит, което следва да се запише в трудовия договор като процент за всяка натрупана година професионален опит, а не като абсолютна сума, тъй като в противен случай ще трябва да се изготвя допълнително споразумение към трудовия договор при всяка промяна в тази сума.

  Нямате задължение, произтичащо от нормативен акт, да записвате в трудовия договор допълнителните тримесечни възнаграждения, поставени в зависимост от резултатите. Допустимо е за по-голяма яснота да запишете текст в договора, който да реферира към разпоредбите на Правилника за изчисляване на работните заплати на дружеството, където е уреден този въпрос.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 66, ал. 1, т. 7 и ал. 2 на Кодекса на труда, както и в чл. 11, чл. 12 и чл. 15 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->